Filtersystem

FT Logo frame

Varumärket Weller-FT är en sammanslagning av filtersystem från Weller och Filtronic. Vi kan erbjuda det fulla sortimentet, samt ersättningsfilter för både Weller och Filtronic filteraggregat som är upp till 10 år gamla.

Matronic ernbjuder även inventering av filter på fabrik. Vi gör då ett besök med mätinstrument för att avgöra statusen på era filter. Kontakta oss för att få veta mer i detalj.

Filtertest - klicka här för mer information!
 

Filtersystem eller vanlig ventilation?

Alla moderna byggnader har ventilation. Stora besparingar kan göras om denna är rätt anpassad till verksamheten. Är ventilationen överdimensionerad blir kostnaden onödigt hög. I kallt klimat måste ny luft värmas och i varmt klimat behöver den kylas. Dessutom är rätt luftfuktighet inomhus är svår att uppnå. Om luften ute är varm och fuktig behöver den avfuktas innan den tas in i lokalen, annars kommer luften under sin daggpunkt när den kyls och vatten kondenseras ut, vilket orsakar mögel och andra problem. Är luften kall och torr, kommer den relativa luftfuktigheten (RH) bli ännu torrare när luften värms upp. Denna torra luft är dålig arbetsmiljö för människor, samt ökar risken för statisk elektricitet och elektrostatiska urladdningar. ESD (Electrostatic Discharge) är ett stort problem vid tillverkning av elektronik. Lokal och utrustning behöver därför ESD-skydd och det är bra om luften inte är för torr. Ett annat problem är att ventilationen tar med sig yttre föroreningar in i lokalen, t.ex. pollen och partiklar från trafik. Luften utifrån behöver därför filtreras. Är kraven på ren luft i lokalen höga blir det allt för dyrt att hela tiden ta in ny luft och filtrera denna.

Renrum

I renrum sker forskning och tillverkning som är känslig för föroreningar. I stadsmiljö finns 35 miljoner partiklar som är 0,5 mikrometer eller större per kubikmeter luft, vilket motsvarar ett renrum av klass ISO 9. Ett renrum klass ISO 1 tillåter inga partiklar i den storleken och endast 12 partiklar som är 0,3 mikrometer per kubikmeter luft. Det finns flera standarder för renrum, ISO 14644-1, US FED STD 209E, BS 5295, GMP EU klassificering med fler. US FED STD 209E avskaffades 2001, men används fortfarande och motsvarar följande ISO klasser.

ISO 3 = Klass 1

ISO 4 = Klass 10

ISO 5 = Klass 100

ISO 6 = Klass 1.000

ISO 7 = Klass 10.000

ISO 8 = Klass 100.000
 

ISO 14644-1 Max partiklar/kubikmeter

ISO 14644-1
Klass =0.1 µm =0.2 µm =0.3 µm =0.5 µm =1 µm =5 µm
ISO 1 10 2
ISO 2 100 24 10 4
ISO 3 1000 237 102 35 8
ISO 4 10000 2370 1020 352 83
ISO 5 100000 23700 10200 3520 832 29
ISO 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293
ISO 7 352000 83200 2930
ISO 8 3520000 832000 29300
ISO 9 35200000 8320000 293000


För att uppnå hög renhet cirkuleras luften genom filter av klass HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) och ULPA (Ultra Low Particulate Air). Finns en punktkälla till förorening i rummet, t.ex. en lödstation, då är det billigare att använda punktutsug, än att låta lödröken sprida sig så att all luft i rummet behöver filtreras. Det finns portabla filtersystem som kan användas i renrum, t.ex:
 

Filteraggregat för renrum klass ISO 5

MG75 med renrumsfilter 750-2002-ESD

MG95 med renrumsfilter 950-2002-ESD

MG200 med renrumsfilter 200-2002-ESD

MG400 med renrumsfilter 450-2002-ESD

MG140 med renrumsfilter 145-2002-ESD

WFE 2X med renrumsfilter T0058762762

ZeroSmog 6V med renrumsfilter FT91000019

CBC-A luftridåskåp kopplat till ovanstående filteraggregat.

Dessa portabla filter ersätter inte renrummets centrala filtersystem, men det avlastar detta och gör de totala driftskostnaderna lägre. På samma sätt kan dessa portabla filteraggregat med standardfilter ge lägre kostnader för ventilation i vanlig lokal. De ersätter inte lokalens vanliga ventilation, men avlastar denna genom att fånga upp föroreningar vid dess källa. Dessutom kommer den tempererade luften och dess fuktighet tillbaka in i rummet. Detta sparar mycket energi när det är varmt eller kallt väder. Vidare kan lokalen utrustas med ett mindre system för uppvärmning och/eller kylning. Som exempel kan nämnas ett företag med 10 vanliga dragskåp. Tillsammans ventilerade dessa ut 10.000 kubikmeter luft per timme och när temperaturen sjönk till -10 C klarade deras uppvärmning inte längre av att hålla varmt i lokalen. Alternativ till vanliga dragskåp är luftridåskåp CBC-A som bara behöver 20% av luftflödet (200 m³ per timme). Med 10 CBC-A på plats behövde detta företag inte kraftfullare uppvärmning och man sparade därför både en initial investering och driftskostnader.