Laser Line 150

Laser Line 150

5FT-L-15 inkl. förfilter 5150-4000 och huvudfilter 5150-2012-L

Weller FT L 15

Dimension: 340 x 340 x 640 mm

Anslutning 100 - 240 V, 50/60 Hz, 100 W

Ljudnivå: < 50 dB(A)

Vikt: 18 kg

Arbetsplatser: 1

ESD-säker: NEJ

Max vakuum: 2300 Pa

Luftflöde: 140 m3/h

 

 

Laser Line 200V

Laser Line 200V filteraggregat

5FT91001699 inkl. förfilter 5FT91000007 och huvudfilter 5FT91000008

Weller FT91001699

Dimension: 320 x 320 x 700 mm

Anslutning: 230 V, 50/60 Hz, 275 VA

Ljudnivå: 48 dB(A)

Vikt: 21 kg

Arbetsplatser: 1

ESD-säker: JA

Max vakuum: 2700 Pa

Luftflöde: 230 m3/h

 

 

MG 100S

MG 100S Filteraggregat

5100-1000-ESD inkl. huvudfilter 5100-2000-ESD

 

MG 100S Kit 1

5100-1056-ESD = 5100-1000-ESD + sugarm 0F10 + munstycke 5ALFA 

+ 3 meter slang 5700-3051-ESD + bordsfäste 5T0053657499

 

MG 100S Kit 2

5100-1055-ESD = 5100-1000-ESD + 2 sugarmar 0F15 + 2 munstycken 5ALFA

Weller MG100S

Dimension: 460 x 210 x 610 mm

Anslutning: 110 - 240 V, 50/60 Hz, 100 W

Ljudnivå: < 52 dB(A)

Vikt: 15 kg

ESD-säker: JA

Arbetsplatser: 1 - 2

Max vakuum: 2300 Pa

Luftflöde: 140 m3/h

 

 

Laser Line 400V

Laser Line 400V - standard

5FT91002699 inkl. förfilter 5FT91000006 och huvudfilter 5FT91000010

 

Laser Line 400V - kvicksilver

5FT91002671 inkl. förfilter 5FT91000006 och huvudfilter 5FT91000032

Weller FT91002699

Dimension: 450 x 450 x 1020 mm

Anslutning: 230 V, 50/60 Hz, 460 VA

Ljudnivå: 51 dB(A)

Vikt: 51 kg

Arbetsplatser: 1

ESD-säker: JA

Max vakuum: 2800 Pa

Luftflöde: 645 m3/h

 

 

MG 130

MG 130 Filteraggregat

5130-1000-ESD inkl. förfilter 5130-2010 och huvudfilter 5130-2000-ESD

 

MG 130 kit

5130-1055-ESD = 5130-1000-ESD + 2 sugarmar 50F10 + 2 munstycken 5FT-NL

5FT91000103 = 5130-1000-ESD + 2 sugarmar 50F10 + 2 munstycken 5ALFA

Weller MG130

Dimension: 460 x 210 x 500 mm

Anslutning: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 100 W

Ljudnivå: < 52 dB(A)

Vikt: 11 kg

ESD-säker: JA

Arbetsplatser: 1 - 2

Max vakuum: 2300 Pa

Luftflöde: 140 m3/h

 

 

Sida 1 av 2