Thermaltronics HTN

Thermaltronics HTN munstycken passar varmluftsstation TMT-HA200, TMT-HA300 och HCT-900

Thermaltronic HTN nozzle 

 

Thermaltronics M (Oki/Metcal)

Thermaltronics M-serie är kompatibel med lödstationer TMT-9000S, samt Oki/Metcal MX-500, MX-5000 och MX-5200 (STTC och SMTC lödspetsar)

Thermaltronics M serie 

Lödspetsarna är färgmärkta enligt:

Blå färg = 325 - 358 Celcius (600F)

Gul färg = 350 - 398 Celsius (700F) 

Röd färg = 420 - 475 Celcius (800F)

 

 

Thermaltronics P

Thermaltronics P-serie passar lödstationer TMT-2000S, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K

Thermaltronic P serie

 

Thermaltronics MDT

Avlödningsspetsar för Thermaltronics TMT-9000S samt Oki/Metcal MX-500, MX-5000, MX5200.

Thermaltronics MDT serie

 

 

Thermaltronics S

Thermaltronics S-serie passar lödstationer TMT-200S, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC spetsar)

Thermaltronics S serie