Skyddslack

Information angående skyddslack

Skyddslacker är en speciell typ av lacker framtagna för att skydda kretskort från föroreningar i den omgivande atmosfären. Detta skydd förbättrar och förlänger livslängden och garanterar en säker och tillförlitlig funktion hos den färdiga produkten.

 

 

Kretskortets arbetsförhållanden

Skyddslacken följer kortets och komponenternas konturer och ger ett tunt (25-50 μm) skikt som är både lätt och flexibelt. Lacken skyddar kretskortet från kemikalier, fukt,vibrationer, salter, och höga temperaturer. Utan detta skydd kan fel uppstå på grund av korrosion, mögelangrepp och läckströmmar som ger upphov till kortslutningar som förstör kortets funktion. Att kontrollera eller förutsäga de exakta förhållanden som kretskortet kommer att utsättas för är mycket svårt att göra utan att ha tillgång till dyra sofistikerade testutrustningar med tillhörande klimatkammare. Lösningen på problemet är därmed ett fullständigt skydd i form av en skyddslackering för att utesluta eventuella angrepp på kretskortet.

Val av skyddslack

Vid val av skyddslack för att uppnå bästa möjliga skydd till lägsta kostnaden är det viktigt att veta vilken lackeringsmetod som skall användas. Andra viktiga punkter att definiera är:

 

• Den färdiga produktens omgivningsatmosfär

• Elektriska krav

• Kretskortets layout

• Reparationsmöjligheter

• Arbetsmiljöaspekter

 

Först när dessa punkter har utretts är det möjligt att gå vidare med val av rätt skyddslack. Kontakta oss gärna för rådgivning.