Adsormat Torkventiler (Tank Vent Dryers)

Många vätskor, oljor och pulver påverkas negativt av fukt. Dessa materiel förvaras oftast i fat, tunnor och tankar, genom att montera torkpatroner på dessa, kan man undvika oönskade kemiska reaktioner. Patronerna levereras med indikerande kieselgel eller med fuktindikator, så att man utifrån kan se att den är aktiv. Torkmedlet kan bytas ut vid behov. Dessa används bl.a.för att hålla oljan torr i transformatorer.

Klicka här för produktblad.

Adsormat tank vent dryer

Produktlista Brownell

Matronic är återförsäljare för Brownell Ltd. i Estland, Finland, Holland, Lettland, Litauern, Norge och Sverige. Nedan finns listat de produkter vi säljer mest av och via länkar nedan kan ni få mer information om dessa artikler. Hela Brownells sortiment finns tillgängligt genom Matronic och på följande länk kan ni besöka Brownell Ltd.

 Torkmedelspatroner

BLD2233/03 samma som Matronic 55590/14

BLD2713/05 samma som Matronic 55590/03

BLD4624/01 samma som Matronic 55590/35

BLD5010/01 samma som Matronic 596002/02 (individuellt förpackad)

BLD5010/02 samma som Matronic 596005/00

BLD5010/02 samma som Matronic 596005/02 (individuellt förpackad)

BLD5010/05 samma som Matronic 596026/02 (individullet förpackad)

BLD5010/06 samma som Matronic 596050/02 (individuellt förpackad)

BLD5060/06 samma som Matronic 55590/38

BLD6088/04 samma som Matronic 55590/24

 

Torkmedel kiselgel påsar

BLD7410/07 samma som Matronic 55510/06

BLD7410/08 samma som Matronic 230800/00

Torkmedel refill

BLD2771/11 samma som Matronic 55590/29

 

Tryckutjämningsventil

Kallas även övertrycksventil (breather valve, differential relief valve, double differential relief valve, relief valve)

BLD8887/01 samma som Matronic 55560/06

Tryckutjämningsventil med fuktindikator

 

Vattentät ventil

BLD9290 samma som Matronic 55560/13

 

Övriga

BLD4710/01 samma som Matronic 714710/00

BLD4712 samma som Matronic 714712/00

BLD10726 samma som Matronic 55590/45

BLD11043 samma som Matronic 331000/00

BLD11983 samma som Matronic 541210/01

 

Ritningar IPB (Immersion Proof Breathers)

 

Matronic art.nr. 55560/12 (BLD9036, TA250-1, 6091317, G700117)

Matronic art.nr. 55560/15 (BLD5243)

Matronic art.nr. 55590/43 (BLD4604, 611903544, 01214369, 2827937)

Brownell art.nr. BLD6343

Brownell art.nr. BLD9301

Förpackningsingenjörer står inför en förvirrande uppsättning variabler när de väljer torkmedel, delvis eftersom fuktkontroll är en utmaning med flera variabler. Det finns fyra källor till fukt i en sluten förpackning: vattenångan i luften, den fukt som finns i alla material, fukten i eller på förpackningens väggar, samt den fukt som kommer in på grund av läckage.

Historiskt har typ och mängd av torkmedel valts efter omfattande tester. Att testa på måfå kan dock kosta både tid och pengar. Syftet med denna artikel är därför att ge grundläggande information om de torkmedel vi kan erbjuda, deras egenskaper, samt att ge riktlinjer för att välja rätt typ och mängd av torkmedel. Detta hjälper förpackningsteknikern att ta välinformerade beslut innan test och spar därför både tid och pengar.

Flera standarder för torkmedel finns

MIL-D-3464C

Utvecklat av det amerikanska försvarsdepartementet för eliminering av korrosion och mögel genom användande av torkmedel i slutna utrymmen. MIL-D-3464C specificerar torkmedlets kapacitet, hastighet, dammande egenskaper hos förpackningen, styrka och korrosionsverkan hos förpackningen, samt partikelstorlek för torkmedlet.

MIL-P-116

Utvecklat av det amerikanska försvarsdepartementet och specificerar rengöring, torkning, konservering och förpackning av varor och material, som skall skyddas mot korrosion, mekaniska/fysiska skador och andra former av försämring.

MIL-D-3464 och MIL-P-116 har länge varit de enda objektiva specifikationerna. Styrkan i dessa är att de etablerade en enhetlig enhet för torkkapacitet, vilket möjliggör jämförelse av olika torkmedel. Specifikationerna tar dock inte upp variabler, såsom produkt miljö, förpackning av själva produkten, och vilken typ av torkmedel som lämpar sig för ett specifikt behov. Dessutom är andra viktiga faktorer definierade, men tillämpas inte: t.ex. torkmedelförpacknings form, omslagspapper, adsorption hastighet och adsorptionsförmåga.

Dessa specifikationer verkar bara jämföra torkmedlet som valts till försvarsdepartementet standarder. Som ett resultat, kan förpackningsingenjör inte vara säker på om dessa torkmedel är bäst för andra applikationer. Således måste ingenjören se bortom dessa begränsade militära specifikationer och även undersöka andra alternativ.

Miljö 

Temperatur, luftfuktighet, och andra överväganden utgör produktens miljö. Dessa måste kontrolleras för att matcha villkoren för produktens optimala bevarande och prestanda. Vid val av torkmedel måste förpackningsingenjören veta villkoren kring transport och lagring av produkten, vilka extrema temperaturer och relativ fuktighet produkten kommer att exponeras för, samt den genomsnittliga längden för sådana exponeringar. Det mest användbara måttet, som kombinerar temperatur och relativ fuktighet är daggpunkten.

Daggpunkten är den temperatur när luften vattenånga överskrider mättnad och överskottet av vatten bildar dagg eller kondens. Daggpunkten varierar med mängden vattenånga i luften. Daggpunkten är låg när luften är torr, och hög när luften är fuktig. Till exempel, vid 0 ° C kan en kubikmeter luft som mest innehålla 4,84 gram vattenånga, men vid 40 ° C kan en kubikmeter luft som mest innehålla 50,7 gram vattenånga. Om luften är mättad vid 40 ° C och sedan kyls till 0 ° C tvingas då luften kondensera ut 50,7 – 4,84 gram vattenånga per kubikmeter. Ett effektivt torkmedel kan adsorbera vattenånga i luften, vilket sänker den relativa fuktigheten och förhindrar kondens.

Se tabell 1 
 

Produktens emballage 

Behållaren som produkten ska förpackas, transporteras och lagras i är avgörande för att bestämma typ och mängd av torkmedel som behövs och hur detta torkmedel skall vara förpackat. Innan detta val görs måste förpackningsingenjören bestämma storlek på behållaren, samt vilken flexibilitet behållarens vägg tillåts ha. Behållare med flexibla väggar kan göras lättare och ger en viss tryckutjämning utan att luft behöver passera in och ut ur behållaren, vilket påverkar mängden fukt som följer med.

Val av torkmedel 

Ingenjören har, så här långt, fastställt följande: villkoren för maximal skydd av produkt, storlek och typ av emballage som används, faktiska förhållandena (temperatur och relativ fuktighet). Genom att jämföra egenskap och kapacitet hos olika torkmedel kan ingenjören göra ett val.

Grafer 1 och 2

Dessa grafer visar adsorptionshastighet (hur snabbt torkmedlet adsorberar vattenångan inuti förpackningen) och adsorptionskapaciteten (hur mycket vattenånga adsorberas att nå jämvikt vid olika relativa luftfuktighet) av fem gemensamma torkmedelsprodukter. Dessa är: montmorillonitlera, kiselgel, molekylsikt (syntetisk zeolit), kalciumsulfat och kalciumoxid.

Tabell 2 

Denna tabell visar varje torkmedels styrka och svaghet, inklusive effektivitet vid förhöjda temperaturer och extrema ångkoncentrationer. Dessa tabeller är ett komplement till följande korta beskrivningar av de torkmedel som är vanligast på marknaden.

Montmorillonitlera (Bentonitlera)

Montmorillonitlera är ett naturligt förekommande torkmedel som skapas genom torkning av den typ av Bentonitlera som innehåller magnesium- och/eller aluminiumsilikat. Denna lera kan regenereras för upprepad användning och den temperatur som krävs är låg och torkmedlet genomgår ingen väsentlig försämring eller svullnad. Samma egenskaper är dock även en nackdel, eftersom leran lätt släpper ifrån sig fukt när temperaturen stiger i en förpackning. Vid normal temperatur och normal luftfuktigheten är dock leran mycket effektivt och billig att använda.
 

Kiselgel (Silica Gel, SiO 2 * H2O)

Kilselgel är förmodligen det mest använda torkmedlet. Kiselgel är en amorf form av kiseldioxid som tillverkas från natriumsilikat som behandlas med svavelsyra. Dess sammankopplade porer bildar en stort yta som binder vatten genom adsorption och kapillärkondensation. Kiselgel kan binda ca 40% vatten, jämfört sin egen vikt. Kiselgel är extremt effektiv när temperaturen än under 25 ° C (se grafer 1 och 2), men förlorar sin kapacitet att binda vatten när temperaturen börjar stiga, ungefär som leran (se tabell2). En stor fördel med kiselgel är dess icke-korrosiva och icke-giftiga egenskaper. Vissa kvaliteter av kiselgel har fått amerikanska regeringens godkännande för användning i livsmedel och läkemedelsförpackningar. Ofta finns en varningstext på paket med kiselgel ”Do not eat”. Själva kiselgelen är inte problemet. Problemet är att kiselgel absorberar alla möjliga kemikalier och gammal kiselgel är därför olämplig att äta.
 

Molekylsikt (Molsikt, Molecular Sieve, syntetisk zeolit, aluminatsilikat)

Molekylsikten har ett nätverk av enhetliga kristallina porer och tomma håligheter, vilket ger stor intern yta för adsorption. På grund av sin enhetliga struktur kommer molekylsil inte släppa ifråns sig fukt lika lätt som kiselgel eller lera när temperaturen stiger. Den syntetiska Molekylsikten är dyrare än lera och kiselgel, men den fungerar bättre vid höga och låga temperaturer, samt vid låga nivåer av fukt. Vid tillverkning kan storleken på porerna bestämmas. Molekylsikt tillverkas därför i olika kvaliteter där storleken på porerna anges i Ångström. Vanligt förekommande kvaliteter är 3Å, 4Å, 5Å, 13X, där 13X anger en grövre struktur som inte är lika väl definierat. Notera att Molekylsikt med små porer binder vattenmolekyler som är små, men undviker att binda andra molekyler som är stora.
 

Kalciumoxid (CaO)

Kalciumoxid är kalcinerat eller recalcinated kalk som kan binder minst 28,5% vatten, jämfört egen vikt. Utmärkande egenskap för kalciumoxid (även känt som osläckt kalk) är att den binder en mycket större mängd vatten vid mycket låg relativ fuktighet, jämfört andra torkmedel. Den är mest effektivt när en låg relativ fuktighet är nödvändigt, och det finns hög koncentration av vattenånga närvarande. Kalciumoxid används främst vid förpackning av torkade livsmedel.
 

Kalciumsulfat (CaSO 4)

Kalciumsulfat är ett billigt alternativ. Kalciumsulfat skapas genom kontrollerad uttorkning av gips och används som generellt torkmedel, främst vid laboratorieanvändning. Det är kemiskt stabilt, sönderfaller inte, är icke-toxiskt, icke-korrosivt, och släpper inte bundet vatten när temperaturen stiger. Den låga kostnaden för kalciumsulfat måste vägas mot dess låga kapaciteten, endast 10% vatten jämför egen vikt. Kalciumsulfat har också regenereringsegenskaper som begränsa dess livslängd. Även om det finns tillgänglig, säljs det normalt inte i färdiga förpackningar.


 

Beräkningar


MIL-D-3464E beskriver den allmänt accepterade metoden för att bestämma mängden av påsar med torkmedel som krävs, baserat på storleken och typen av behållaren och den grundläggande enheten av torkmedel enligt definitionen i MIL specifikationen. En enhet torkmedel definieras som "den mängd torkmedel som kan adsorbera minst 3 g vattenånga vid 20% relativ fuktighet och minst 6 g vatten vid 40% relativ fuktighet vid 25 ° C.

Tabell 3 visar hur många enheter som krävs och är baserad på följande formel.

För flexibla behållare: antal enheter torkmedel som krävs = 1,6 x A (yta i kvadratfot).

För styva behållare: antal enheter torkmedel som krävs = 1,2 x V (volym i kubikfot).
 

Beräkning: För att bestämma mängd torkmedel som krävs:

(1) Identifiera typ av behållare. Är den flexibel (folie eller plastpåse) eller styv (trumma eller hink)?

(2) Beräkna ytan av behållarens väggar i kvadratfot om behållaren är flexibel; eller volymen av behållaren i kubikfot om behållaren är styv.

(3) Bestäm antal enheter torkmedel som krävs med hjälp av tabell 3, notera att olika kolumner används för flexibel och styv behållare.

(4) Välj den typ av torkmedel som uppfyller dina behov enligt Grafer 1 och 2


Vid beräkning av antalet enheter torkmedel krävs att man även tar hänsyn till den inre förpacknings material och dess förmåga att hålla fukt.

Påsmaterial: En viktig faktor i effektiviteten hos den valda torkmedlet är påsens yttre material. Detta material måste låta torkmedlet göra sitt jobb utan att skada produkten. Detta innebär att upprätthålla en acceptabel hastighet för fuktupptagning, samtidigt som materialet är tätt nog att skydda produkten från damm som kan komma från torkmedlet.

Det valda torkmedlets hastighet vad gäller fuktupptagning påverkas i hög grad av påsmaterialets förmåga att släppa igenom vattenånga. Vissa produkter kräver ett material som är mycket dammtätt. Samtidigt brukar detta krav negativt påverka vattenångas förmåga att vandra genom materialet.

En vanlig material i påsar är en spunnet polyeten material av hög densitet, som är kommersiellt känt som Tyvek®. Detta är skapad av DuPont och Tyvek liknar ett vaxartad papper med god vithet, exceptionell styrka, samt behåller storlek och form med förändringar i luftfuktighet. Det är mycket tätt mot damm, är resistent mot fläckar, mögel, och mögeltillväxt, och är bra på att släppa igenom vattenånga. Tyvek är dyrare än konventionella förpackningsmaterial, men det har sina fördelar.

Det bör noteras att vissa torkmedel har en specialiserad funktion. Till exempel aktiverad aluminiumoxid, ett mycket poröst torkmedel, som är extremt effektivt för torkning av komprimerade gaser. Aktivt kol har använts under många år för att binda lukter och giftiga gaser. Det finns även många andra torkmedel, t.ex. metallsalter och fosforföreningar, som har sina specifika styrkor. Alla torkmedels egenskaper är dock för mycket för denna text. Kontakta oss därför om det är något specifikt ni söker.

Torkmedelsdosor

Finns både fyllda med standard kiselgel samt med indikerande kiselgel. En del är FDA godkända för packning med mat och medicin.

Klicka här för produktblad

Torkmedelsdosor

Torkmedelspåsar

Det vanligaste och billigaste sättet att skydda sig mot fuktskador under lagring och transport. Matronic har ett brett sortiment av dessa. Kontakta oss för mer information samt beräkning av hur mycket torkmedel som behövs för er förpackning och vilken typ av påse som är lämplig. Finns även modeller för att hålla jämn fuktnivå, samt modeller för att skapa en syrefri miljö.

Klicka här för produktblad.

Torkmedelspåsar

Sida 1 av 2