Våra leverantörer

Vi väljer våra leverantörer med utgångspunkt från att de ska vara marknadsledande inom sitt segment, samt att deras produkter ska vara ändamålsenliga för våra kunder och passa in i vår produktstruktur.

Vi har täta kontakter med våra leverantörer genom både möten och utbildningar samt besök på internationella mässor. Vi fångar på detta vis tidigt upp tekniska innovationer som sedan kommer våra kunder tillgodo.

Circuit ChemicalEasybraidElectrolubeJBC ToolsFT Logo frameKOKI logoFinetech logo framemartin logo framethermaltronics logo frame