Förvaring

Hyllsystem– en lösning för alla behov

Hyllsystem R 3000 löser lagerproblem snabbt och enkelt.
Vare sig du lagrar pärmar, lagerlådor, kartonger eller klädesplagg – de statiska hyllställen löser dina lagringsbehov.
Ta vara på de fördelar du får med enkel och snabb monteringen, utbyggnadsmöjlighet och omfattande rådgivning.
Utrymmesbesparing och tidsvinst är de viktigaste kriterierna för effektiv lagring.

• Extremt flexibelt med brett tillbehörssortiment.
• Gavelsystem med instegsfästen för snabb montering.
• Delning mellan hyllplan är 53 mm, inga lösa delar för montering av hyllor.
• Ingen separat jordförbindelse behövs om det finns ett ESD golv.
• Två längder på hyllorna, 994 & 1282 mm.

Utöver detta har vi ett brett tillbehörsprogram, exempelvis utdragslådor, lagerlådor, hyllavdelare samt bakstycken och sidoväggar.

Stallage
Stallage

MSD-Skydd

MSD-skydd innebär att skydda komponenter och mönsterkort mot absorption av fukt. Felaktig lagring av fuktkänsliga komponenter kan leda till ett högt felutfall under produktionsprocessen så kallad pop-corn effekt. När det gäller förvaring av mönsterkort har IPC en ny standard för förvaring och hantering . Den nya standarden ger riktlinjer om hur man skyddar PCB:er mot fuktskador under hela produktionsprocessen.

Matronic  har ett unikt koncept på MSD-skåp

  • Moduluppbyggt
  • Snabb återhämtningstid
  • Övertrycksprincip
  • Låg förbrukning
  • Utbytbar probe
  • Flyttbara/Utdragbara hyllplan
  • Låsbara dörrhandtag
  • ESD lack
  • Tillverkas i Sverige
MSD Skåp