BROWNELL LOGO

Vi är exklusiva leverantörer av Brownells varor i Sverige, Norden, Baltikum och Nederländerna, och vi har samarbetat sedan början på -90 talet med att skapa lösningar som förebygger och skyddar mot skadliga effekter av kondens, fukt och tryck. 

Brownell Limited är globala ledare i att tillhandahålla praktiska lösningar för fuktskydd och miljökontroll i känslig elektrisk och elektronisk utrustning.  Sedan 1952 har Brownell Limited utvecklat sin erfarenhet som designers, tillverkare och leverantörer av en rad dedikerade produkter, då produktbevarande och förlängd hållbarhet blir allt viktigare krav.

Brownell har sedan starten utvecklat produkter för extrema påfrestningar i utsatta miljöer, såsom hav, hög höjd, under jord, öken och extrem kyla. 
Fokus från början var på militära applikationer vilket innbär att oavsett ålder och antal så kan en produkt som inte tillverkats sedan tex. 60-talet fortfarande produceras. Detta innebär i praktiken att ingen produkt ”går ur tiden”.

Brownell erbjuder ett omfattande sortiment av produkter, inklusive torkmedel, torkmedelspåsar, desickatorer, fuktindikatorer, nedsänkningssäkra ventiler, fuktadsorberande polymerer, kväveavluftningssystem (NEPS1000), tankavluftningstorkar, trumavluftningstorkar, transformatorventiler och tryckavlastningsventiler. Dessa används för att lösa många olika problem inom olika industrisektorer.

Ett pågående engagemang för forskning och utveckling välkomnar möjligheter att arbeta och samarbeta med OEM (Original Equipment Manufacturers), underleverantörer och slutanvändare. Brownell fortsätter att erbjuda produkter som kan erbjuda skräddarsydda lösningar för specifika behov och krav.

Brownell har också ett omfattande databibliotek och testanläggningar för utvärdering av fuktbarriärer, utrustningshöljen och driftsscenarier. För att hjälpa kunder med bästa designpraxis för prestanda för deras system.