Allt du behöver inom elektrokemi

Vår leverantör Electrolube är specialister på skyddsbeläggningar, värmehanteringslösningar, elektronikrengöring, smörjmedel samt underhåll- rengöringsmedel.
De har de lösningar du söker och är anpassade för varje bransch, från de mest avancerade tillämpningarna till de enklare. Tillsammans hjälpa dig att bygga framtidens lösningar med produkter som passar perfekt för just dina behov.

Ipa

Rengöring är en väsentlig process inom elektroniktillverkning och har använts i många år för att ta bort potentiellt skadliga föroreningar under PCB-tillverkning. Sådana föroreningar inkluderar flussmedel, lod- och limrester, och andra mer allmänna föroreningar såsom damm och skräp från andra tillverkningsprocesser.

För att uppnå god isolerings beständighet och säkerställa adekvat vidhäftning av konforma beläggningar och inkapslingshartser, är renheten hos de elektroniska enheterna avgörande.

En skyddsbeläggning är en tunn polymerfilm som appliceras på ett tryckt kretskort (PCB) för att skydda kortet och dess komponenter från miljön och för att förhindra korrosion.

Produkten är utformad för att täcka och skydda lödfogar, ledningar till elektroniska komponenter, exponerade spår och andra metalliserade områden från korrosion, vilket förlänger kretskortets livslängd.
Sortiment passar ett brett utbud av tillämpningar och skyddar elektronik från fukt, kemikalier, frätskador och föroreningar.

Electrolube har varit den ledande leverantören av kontaktsmörjmedel sedan deras uppfinning av grundaren på 1950-talet.

Kontaktsmörjmedel är speciellt framtagna fetter och oljor som minskar friktionen och förbättrar den elektriska prestandan hos strömförande metallgränssnitt i brytare och kontakter. De uppvisar också ett neutralt pH och undviker därigenom ytkorrosion. Produkten ökar tillförlitligheten och livslängden för strömförande metallgränssnitt, inklusive omkopplare, kontakter och samlingsskenor.

Våra rengöringslösningar har tagits fram för att vara så klimatsmarta som möjligt. Maximal effekt med minimal påverkan på miljön. Finns det möjlighet att byta ut farliga råvaror till mindre farliga, tex. växtbaserade ämnen.
Vi har både hand- och ytdesinficering för att effektivt förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning (bakterier, svamp, virus) via händer och ytor.

Dessa finns i en mängd olika storlekar och förpackingar, både etanolbaserat och vattenbaserat.

I vårt breda sortiment hittar du en helhetslösning för såväl mobilmekaniker som serviceingenjörer. 
Airdusters – För borttagning av damm och smuts från svåråtkomliga platser. 
Fryssprayer – För identifiering av felaktiga komponenter genom att snabbt kyla komponenter till -55°C. 
Allmänt underhåll – rengöringsmedel, cyanoakrylatlim, manipuleringssäkert tätningar och kontaktrenare smörjmedel.
Industriellt underhåll – hög kvalitet färger, galvaniserande sprayer, polyuretanskum, smörjmedel och klotterborttagningsmedel.

Under användning kan vissa elektroniska komponenter generera betydande mängder värme. Denna värme saktar ner enhetens hastighet och kommer med tiden att försämra komponenten, vilket påverkar enhetens prestanda. Om värmen inte effektivt leds bort  kan det leda till tillförlitlighetsproblem och förkortad livslängd.
Electrolubes omfattande sortiment av värmeledande material är utformade för att hjälpa till att minska driftstemperaturen för många olika elektroniska enheter. 

Make it with a global solutions provider.

Electrolube, a brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions, have been developing solutions to advance engineering and enhance technological performance, since 1941. With our expansive range of products and a commitment to push the boundaries, there is no end to the applications of electrochemical solutions.
With a presence in over 60 countries and expanding, our ethos in innovation and service remains strong.