Vilket torkmedel behövs i din produktion?

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av produkter, inklusive torkmedel, torkmedelspåsar, desickatorer, fuktindikatorer, nedsänkningssäkra ventiler, fuktadsorberande polymerer, kväveavluftningssystem (NEPS1000), samt olika ventiler för tankar, trummor, transformatorer samt tryckutjämningsventiler. Dessa används för att lösa många olika problem inom olika industrisektorer.

Våra leverantörer har lång erfarenhet och har utvecklat sin erfarenhet som designers, tillverkare och leverantörer av en rad dedikerade produkter. För att skapa lösningar som förebygger och skyddar mot skadliga effekter av kondens, fukt och tryck. 

Läs mer: Moisture and pressure in batteries & electric vehicles.

Torkmedel

Det vanligaste och billigaste sättet att skydda sig mot fuktskador under lagring och transport är att använda torkmedelspåsar.

Påsarna är fyllda med bentonit lera (aktiverat lermaterial), kiselgel eller molekylsikt. Tillgängliga i mängder från 0,5g tlll 500g.

Med sitt breda utbud av torkmedel och storlekar ger torkmedelskapslar skydd för alla typer av farmaceutiska och industriella förpackningar. Visuella kontroller görs möjliga med hjälp av indikatorgeler.

Dessa torkmedelsprodukter används mest för elektroniska kapslingar,
optiska instrument och inom läke- medelsindustrin.
Produkterna är godkända enligt militära specifikationer och uppfyller läkemedels- industrins speciella krav. De flesta patronerna har en fuktindikator så att man enkelt kan se aktuell fukthalt inuti kapslingen.
Torkpatronerna finns i en mängd utförande, med kiselgel eller
molekylsikt.

Lösa torkmedel packade i refillformat, såsom kiselgel, Rubingel, Orangegel, Envirogel och Bentonitlera, samt Molekylsikt (aluminiumsilikater).

Dessa finns i en mängd olika format och förpackningsstorlekar.

Desickatorer är torkenheter antingen standard- eller specialtillverkade som används för att passa ett brett spektrum av applikationer.
Många enheter har kombinerade fukt- indikatorer monterade. Detta gör att desickatorer kan ändra färg när fukt är synlig, ventiler kan även läggas till för att ventilera ut gas vid behov.

Fuktindikatorer för kontroll av aktuell fukthalt i kapslingar och förpackningar. Indikatorkorten är tillverkade av specialpapper och impregnerade med en saltlösning som ändrar färg från blå
till rosa med stigande fukthalt. De flesta indikatorerna är reversibla, och anger aktuell fukthalt.
Indikatorer i koboltfritt utförande finns också, de ändrar färg från brunt till grönt med stigande fukthalt.

En Immersion Proof Breather förhindrar att tryck eller vakuum byggs upp i instrument eller utrustning som utsätts för vattenstänk eller nedsänkning i vätska. De är idealiska för utrustning eller instrument som utsätts för temperatur-, höjd- eller barometriska förändringar. Immersion Proof Breather skyddar mot förvrängning eller andra skador som normalt skulle uppstå på grund av sådana förändringar.

Hög luftfuktighet och vattenånga kan ha en skadlig inverkan på instrumentens och systemens användning, drift och långsiktiga tillförlitlighet.
NEPS1000 är designad för att maximera torrgas- reningsprocessen för borttagning av fukt och syreinhibering med en mängd möjligheter och funktionalitet för effektiv och effektiv kontroll under reningsprocessen.

Läs mer om NEPS här

Vid flygtransport och temperaturförändringar vid marktransport
uppstår tryckförändringar i täta behållare. För att undvika skador
monterar man en tryckutjämningsventl (Breather valve).

Tryckutjämningsventilerna finns i en mängd modeller för olika tryck, med eller utan fuktindikator och vissa är återställningsbara.

Celebrating over 70 years of humidity control and moisture protection

Brownell Limited are global leaders for providing practical solutions for humidity protection and environmental control in sensitive electrical and electronic equipment.

Since 1952, Brownell Limited has developed their experience as designers, manufacturers and suppliers of a range of dedicated products. In order to create solutions that prevent and protect against the harmful effects of condensation, humidity and pressure. 

Brownell offer a comprehensive range of products including Desiccants, Desiccant Bags, Desiccators, Humidity Indicators, Immersion Proof Breathers, Moisture Adsorbing Polymers, Nitrogen Purging Systems (NEPS1000), Tank Vent Dryers, Drum Vent Dryers, Transformer Breathers and Pressure Relief Valves. These are used to solve many different problems in various industrial sectors.

High standards in quality and sustainability

As a leading desiccant manufacturer, Tropack offer a wide range of desiccant bags with highly active desiccants, as well as genuine product innovations, for industry and trade.

Our wide range of desiccants also includes a number of related products – from aluminium-composite film, to humidity indicators, to packing aids. In addition to safety and cost-effectiveness, our desiccant products also guarantee a number of other benefits.

We consider our central task to be that of supplying our industry partners with premium products and services boasting impressive quality and – extending beyond mere product properties – environmental and social sustainability.