Vilken lödpasta är rätt för dig?

Valet av rätt lödpasta för just dina behov är avgörande för resultatet. Då elektroniska enheter som bilar och hushållsapparater på senare år har blivit allt mer multifunktionella.  Samtidigt så har de elektroniska komponenterna som används på kretskort minskat avsevärt i storlek och ökat i antal, som ett resultat av detta. Vilket gör lödningsprocessen avgörande för att sammanfoga kretskortet och komponenterna. För att säkerställa tillförlitlig lödning av dessa miniatyriserade elektroniska komponenter är ytmonteringstekniken (SMT)-processen med användning av lödpasta avgörande.

Kontakta oss för vägledning: info@matronic.se

Leverantör

KOKI Company Ltd

Total SOLDERING Solutions

Established in 1964, KOKI have developed and introduced numbers of cutting edge soldering materials ever since.

Today, amid rapidly evolving electronics industry, we, as a manufacturer of soldering materials, are requested of technological advancement, environmental friendliness, and compliance.
We put priority on providing products and services that individually satisfies each and every client, and has been working to improve the quality of R&D activities, product introduction, and technical services. Koki products can be delivered worldwide through our global network. We Koki shall continue to seek further developments of the market, and be a total solution provider to live up to our motto: challenging new technologies, relentlessly.