ESD-skyltning

Säkra era ESD-områden med tydliga skyltar

Självhäftande märkning av ESD-skyddsområden och varningsetiketter för komponenter, underenheter, påsar, lådor, papperskorgar, etc. för att ge en enkel identifiering av statisk känsliga enheter och produkter.