Vad är skyddslack? 

En skyddslack är en tunn polymerfilm som appliceras på ett tryckt kretskort (PCB) för att skydda kortet och dess komponenter från miljön och för att förhindra korrosion. Filmen appliceras vanligtvis vid 25-250 µm och ”överensstämmer” med formen på kortet och dess komponenter. Den är utformad för att täcka och skydda lödfogar, ledningar till elektroniska komponenter, exponerade spår och andra metalliserade områden från korrosion, vilket i slutändan förlänger kretskortets livslängd.

Varför behöver jag skyddslack?
Ett nytillverkat kretskort kommer i allmänhet att fungera bra, men prestandan kan snabbt försämras på grund av yttre faktorer i dess driftsmiljö som fukt, kemikalier, saltspray och extrema temperaturer. En beläggning kan användas i sådana miljöer för att skydda kretskort och deras komponenter och i slutändan förhindra korrosion och fel. Skyddet som tillhandahålls möjliggör högre effekt och närmare spåravstånd, vilket i sin tur gör det möjligt att möta kraven på miniatyrisering och tillförlitlighet.
Användningen av dessa material är särskilt viktig inom fordons-, militär-, flyg-, marin-, belysnings-, industri- och grön energitillämpningar. Men på grund av den snabba expansionen av elektronikindustrin, hittar skyddslack också sin väg in i den inhemska och mobila elektronikindustrin, vilket ger den nödvändiga kombinationen av hög prestanda och tillförlitlighet inom ett stort antal elektroniska enheter.
Den traditionella lacken är transparant men finns också pigmenterade varianter.