modular-line-map

Stapelbara moduler för din kompletta personliga station.

Kombinera stapelbara moduler för att få dina kompletta personliga stationer.
Välj olika kontrollenheter efter antal och behov, 1-2 eller 4 kanaler/verktyg.

Alla enheter har JBCs Exclusive Heating System, vilket ökar arbetseffektiviteten tack vare en snabb spetstemperaturåterhämtning.
För ett grundläggande fungerande system behöver du minst 1 styrenhet, 1 stativ, 1 verktyg och 1 spets.