Undvik termisk chock med JBC:s värmeplattor.

Användningen av JBC:s Preheaters är oumbärlig för omarbetning av flerlagers PCB och/eller stora jordplan för att undvika termisk chock och underlätta såväl lödning som avlödningsprocesser. För ett optimalt resultat är det nödvändigt att förvärma kretskortet och dess komponenter med kontrollerade temperaturprofiler inom de rekommenderade gränsvärdena för varje applikation.

JBC:s Preheaters har temperaturprofiler speciellt utformade för detta ändamål och anpassningsbara efter behov. 

Med JBC:s Software kan förvärmaren synkroniseras med annan JBC varmluft, lödstationer samt rökutsugsutrustning för att de ska kunna arbeta tillsammans och utföra din omarbetningsprocess optimalt.