Semesterstängt

Vi kommer att ha stängt vecka 29 & 30 i samband med industrisemestern.

Utleveranser som önskas under denna period skickas från oss under v.27 och 28.
Order som är oss tillhanda senast 8/7 registreras direkt, order inkomna under perioden 9/7-26/7 registreras v.31.
Under v.31 sker utleveranser from onsdag 29/7.

Vid akuta ärenden kan ni kontakta Mikael Croonquist på 070 3730 6060.
Serviceavgift tillkommer.

 

We will be closed week 29 & 30.
Deliveries that are requested during this period are sent from us during v.27 and 28.
Orders received by us no later than 8/7 are registered directly, orders received during the period 9 / 7-26 / 7 are registered v.31.
During v.31, deliveries will take place from Wednesday 29/7.
In case of emergency, you can contact Mikael Croonquist on 070 3730 6060.
Service charge is added.