Förhindra Head in pillow defekt

Som ett sätt att hantera situationen där många människor arbetar hemifrån vill KOKI dela med sig av sin erfarenhet och kunskap om lödning med dig.
Vi hoppas att artikeln hjälper dig att få kunskap och ge input för att förbättra din lödtillverkningsverksamhet.

Föreslagen återflödesprofil för att förhindra Head-in-Pillow

I den här artikeln vill vi presentera vårt förslag på en återflödesprofil för att förhindra Head-in-Pillow-defekten.
Felaktigt återflödestillstånd, en av orsakerna till problemet med Head in pillow, kan förbättras genom att justera återflödesprofilen.

Koki vill föreslå en återflödesprofil som förklaras …

Läs hela artikeln här