Fortsatta förseningar för leveranser från Storbritannien till EU

Höga godsvolymer, svåra väderförhållanden, covid-19-nedstängningar och ökade gränskontroller orsakar leveransförseningar ifrån Storbritannien.
Tullbehandlingen av våra beställningar dröjer både i Storbritannien och i Sverige.
Detta gäller för alla våra speditörer.

Det är förseningar även på råvaror in till Storbritannien som påverkar produktionen av varor vi köper därifrån.

Vi arbetar med att påskynda våra transporter i den mån det går.